Filosoferen vraagt wat van de leerkracht

Tijdens de lessen filosoferen met kinderen is de rol van de leerkracht beperkt. De leerkracht hoeft geen informatie aan te leveren en ook niet zijn eigen oordeel te geven. Gebruik de onderstaande punten als leidraad:

  • Stel het eigen oordeel uit
  • Luister naar de kinderen en laat ze naar elkaar luisteren
  • Vraag door : ‘Waarom vind je dat? Kun je uitleggen waarop jouw mening gebaseerd is? ‘
  • Er zijn stille kinderen in de groep. Zij zeggen niet zoveel maar luisteren vooral. Laat dat gaan, het is niet erg. Deze kinderen zijn evengoed met hun denkproces bezig en zullen, als de tijd daar is, mee gaan doen met een gesprek.

 

Advertisements