Month: March 2016

Conflict #5

Dit is het laatste deel over conflicten van deze reeks. Om het beeld over conflicten breder te maken, vergroten we het begrip uit. Conflicten kunnen immers op individueel vlak plaatsvinden, maar ook op (inter)nationaal vlak.

The Arab-Israeli conflict is also in many ways a conflict about status: it’s a war between two peoples who feel deeply humiliated by the other, who wants the other to respect them. Alain the Botton

Wat Alain de Botton hier over het conflict tussen de Palestijnen en de Israelisch zegt is heel interessant. Kun je zelf ook andere conflicten bedenken die voort komen uit status? Dit kun je ook klein zien: voel jij je wel eens gepikeerd, doordat iemand jouw status ondermijnd?

(more…)

Advertisements