Month: May 2014

Think back thursday

Vanaf heden proberen we iedere week een Think back Thursday post te plaatsen. We plaatsen oude theorieën, ideeën, filosofieën of andere nieuwsberichten die ons opnieuw aan het denken kunnen zetten. Deze week beginnen we met de visie op democratie van Alexis de Tocqueville(1805-1859)

Alexis de Tocqueville, een Franse politiek filosoof, vertrok naar Amerika om daar de samenleving te onderzoeken. Op dat moment bestond Europa nog uit diverse monarchieën, terwijl Amerika reeds een democratie was. Belangrijk om in gedachten te houden is dat de Tocqueville zelf uit een aristocratische familie komt. Hieronder staan enkele quotes van de Tocqueville die stof tot nadenken geven. Wilt u meer weten? Lees dan Alexis de Tocqueville- Over de democratie in Amerika.

‘Liberty cannot be established without morality, nor morality without faith. ‘

 

‘Wanneer ik denk aan de vorm die deze nieuwe tirannie zal aannemen, zie ik voor mij een massa van in alle opzichten gelijke mensen die rusteloos onbeduidend en banale genoegens najagen; die op zichzelf zijn teruggeplooid, die zich louter op hun gezin en een handvol kennissen richten en die zich van het bestaan van andere mensen nauwelijks bewust zijn, die nog slechts op zichzelf en voor zichzelf leven. Boven deze geïndividualiseerde massa toont een bevoogdend machtsapparaat dat over het wel en wee waakt, dat alles voorziet en alles regelt, maar dat de mensen in een staat van onmondigheid houdt. Het garandeert de burgers een veilig en welverzorgd bestaan, maar staat er op zelf uit te maken wat goed is voor hen. Zo zullen mensen steeds minder gebruik maken van hun eigen oordeelkracht; de individuele wilskracht zal zich op een steeds beperkter terrein laten terugdringen.  ‘

‘The greatness of America lies not in being more enlightened than any other nation, but rather in het ability to repair het faults.’

‘I cannot help fearing that men may reach a point where they look on every new theory as a danger, every innovation as a toilsome trouble, every social advance as a first step toward revolution, and that they may absolutely refuse to move at all.’

Zijn de denkbeelden van de Tocqueville (nog) actueel? Heeft hij überhaupt ooit gelijk gehad? Zijn er mogelijkheden om de democratie te verbeteren of misschien zelfs het hele systeem om te gooien? #ThinkBackThursday 

Bron: brainyquote.com, filosofiemagazine.com, elsevier.nl

Nikkel etende plant ontdekt

Op de Filipijnen is een plant ontdekt die nikkel eet. De plant, Rinorea niccolifera, is gevonden op het Filipijnse eiland Luzon. Dit eiland staat bekend om het grote percentage metaal in de grond. De plant heeft zich daardoor dusdanig aangepast, dat het zich voedt met de metalen uit de grond. De plant kan 18.000 nikkeldeeltjes per miljoen deeltjes opnemen.

Hoofdonderzoekster, Marilyn Quimado,  hoopt dat de plant een belangrijke speler wordt in het ontwikkelen van nieuwe groene technieken.

De Rinorea niccolifera is een van 450 ontdekte metaaletende planten wereldwijd.

Bron: nu.nl, pensoft.net, upi.com

Scientists-discover-metal-eating-plant-in-Philippines